Bakgrunn

Stiftelsen Thomas Fearnley, Heddy og Nils Astrup er en allmennyttig stiftelse etter en sammenslåing av diverse familiestiftelser, bl.a. Thomas Fearnleys Bidrags- og Gavefond, og Heddy og Nils Astrups Kultur- og Bidragsfond.


Formål

Stiftelsens formål er å støtte ethvert tiltak av sosial, humanitær og kulturell art, særlig hjelp til trengende, støtte til utdannelse, skaffe unge mennesker arbeid eller andre veldedige, idrettslige eller allmennyttige formål. Stiftelsen har et spesielt ansvar for å forestå og sikre driften av Astrup Fearnley Museet for Moderne Kunst, se: www.afmuseet.no


Organisasjonsnummer

Stiftelsen har organisasjonsnummer 939 551 077 og er registrert i Lotteri- og stiftelsestilsynet.


Søknader

Søknader blir vanligvis behandlet i fire møter per år, to om våren og to om høsten.


Skjema

Stiftelsen opererer ikke med søknadsskjema, men en søknad bør inneholde:       
 
:: kort beskrivelse

::
kostnadsoverslag/budsjett (hvis aktuelt)

:: relevante vedlegg

:: kontaktnummer/adresse

:: kontonummer

Kontakt

Skriftlig søknad sendes til

Stiftelsen Thomas Fearnley Heddy og Nils Astrup

Postboks 1158 Sentrum

0107 Oslo

Stiftelsen Thomas Fearnley, Heddy og Nils Astrup
Postboks 1158 Sentrum 0107 Oslo Tlf: 22 93 60 00
e-post: post@stiftelsentfhna.no
org.nr: 939 551 077